Всеки един от артикулите може да бъде закупен на  изплащане. Изплащането става в срок от 30 – 90 дни, в зависимост от стойността на продукта. Закупената вещ се получава след плащане на последната вноска. Вноските определяте Вие! Първоначалната вноска е от 10 – 20 % от цената на артикула.