Заложна къща Бенин ЕООД
Гр. Пловдив
Пл. „Гроздов пазар“ 4
GSM: 0888 387 783
Тел.: 032 260 999
e-mail: zkbenin@abv.bg
Работно време:
Понеделник – Петък:
9:30 – 19:00
Събота:
09:30 – 16:00